Shop

Boek – Mindfulness: back to the roots

Meditatie en mindfulness is oorspronkelijk bedoeld om de geest te bevrijden, maar het komt veel voor dat het een nieuw truckje wordt om je achter te verschuilen, of het wordt een doel dat je goed en fout kunt doen. Er wordt te weinig gekeken naar individuele behoeftes en valkuilen. Met het boek ‘Mindfulness: back to the roots’, zoekt Marnix naar een evenwichtig en waarheidsgetrouwe presentatie van verschillende meditatiestromingen.

Het boek bevat tips waar je op moet letten bij de keuze van de meditatiediscipline, van de leraar, van de locatie en de accommodatie, maar ook bijvoorbeeld een beschrijving van een dagje mediteren in een klooster.

Het voorwoord is afkomstig van de bekende retraitebegeleider, mindfulness- en compassietrainer Frits Koster.

Bestel Mindfulness: back to the roots nu

E-book: Mindfulness, back to the roots

Een soort Lonely Planet voor meditatie, met het accent op Azië. Dat stond mij voor ogen toen ik na zes jaar retraites in landen als India, Thailand en Myanmar (Birma) besloot mijn ervaringen te boek te stellen: een overzicht van de verschillende meditatiemethodes en van de plekken waar je die kunt beoefenen. Voor zowel de beginners als gevorderden onder ons. Maar wel met de focus op de oorspronkelijke uitgangspunten van het mediteren, dus zonder de soms modieuze hit-and-run benadering van vandaag.’

Ieder meditatiesysteem is een box, of een vorm die je, je eigen maakt. Maar hoe pas je de vorm zo heilzaam mogelijk toe? En hoe kom je uiteindelijk vrij van de vorm? 

Het resultaat is een objectieve gids met besprekingen van de voor- en nadelen van de diverse meditatiedisciplines en adviezen bij het kiezen van een geschikte meditatiemethode, van een leraar, een locatie en een accommodatie.

Het voorwoord is geschreven door de bekende retraitebegeleider, mindfulness- en compassietrainer Frits Koster.

Boek – Kijk niet neer op je verstorende emoties

Ashin Tejaniya (vertaling van Marnix van Rossum)

U Tejaniya is een Birmese monnik, die mindfulness / Vipassana onderwijst. Hij geniet wereldwijd steeds meer aanzien. Onder zijn aanhangers zijn bekende leraren zoals Joseph Goldstein en Carol Wilson. Tejaniya benadrukt in zijn onderwijs, meer dan bij andere vormen van Vipassana, een milde, ontspannen en lerende houding van waaruit inzicht makkelijker ontstaat. Het onderwerp, of object van meditatie, is minder belangrijk.

De benadering van Tejaniya is open voor iedereen, men hoeft er geen boeddhist voor te zijn. Zijn leraar was Shwe oo min, die in 2002 is overleden. Deze gaf Tejaniya het advies: ‘Ga maar beoefenen bij andere tradities en leraren en kom dan terug om daarover te rapporteren’. Dat is ongebruikelijk voor een leraar in Burma, waar men over het algemeen traditiegetrouw is. Dit lijkt te hebben bijgedragen aan de unieke en eigenzinnige aanpak van Tejaniya. De methodiek van Tejaniya wordt beoefend tijdens retraites, maar is ook zeer geschikt voor toepassing in het dagelijks leven.

Het was een eer dit boekje te hebben mogen vertalen, want het is misschien wel het beste meditatieboekje is dat ik tot dusver op mijn zoektocht ben tegengekomen. Na in de meeste Vipassana tradities retraites gevolgd te hebben, betekende de benadering van U Tejaniya een belangrijke stap vooruit. Ik ontdekte hoe ik meditatie te ambitieus benaderde en ondervond de grote waarde van een nieuwsgierige houding. Dat deze informatie ook anderen mag inspireren en mag helpen om op een manier te beoefenen die heilzaam is en gemakkelijker tot inzicht leidt.