Coaching / Therapie

Coaching

inzichtsgericht

Wat de coaching van Marnix karakteriseert is een niet-oordelende en onderzoekende houding gericht op inzicht. Het is inzicht dat moeilijkheden doet loslaten en wat duidelijkheid schept over de meest ideale richting voor de toekomst. Middels het stellen van vragen bepaald men het eigen coachingstraject met concrete doelen. Er worden verschillende meditatieve oefeningen aangereikt die maken dat men meer bewust wordt van lichaam en energie. Dit geeft tevens handvatten om met moeilijke situaties om te gaan.

Kosten 55,00 euro per uur. ex btw.

Voor jongeren en jongvolwassenen

Jongeren en jongvolwassenen komen vaak niet uit zichzelf met een hulpvraag. Voor dat er aan therapie kan worden begonnen is er vaak wat anders nodig. Samen met de jongeren en het gezin zal gekeken worden wat aansluit. Begeleiding is specifiek voor autisme en ADHD gerelateerde problematiek. Dat zijn meestal moeilijkheden zoals: moeite om zich te uiten, angsten, en / of agressie problematiek.

 Therapie

Individuele therapie kan plaatsvinden middels meditatieve dialoog therapie. Zonder vaste schema’s, of therapiemodellen zal gekeken worden naar wat er nodig is. Moeilijke gevoelens zijn opgeslagen in ons lichaam en in onze denk- en gevoelswereld. Middels lichaamsbewustzijn en visualisatie, kunnen onderliggende gevoelens, percepties en geloofsovertuigingen worden blootgelegd en middels het integreren van nieuwe informatie tot transformatie gebracht. Een verandering in het hart zal veranderen wat je aantrekt en dus ook je leven drastisch kunnen veranderen.

Kosten 60 euro per uur ex btw.